Regulamin konkursu realizowanego w ramach projektu

Regulamin konkursu realizowanego w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – tandemowe warsztaty rodzinne”

Organizator konkursu -  Zespół Szkół w Ustroniu Morskim
Uczestnicy konkursu – uczniowie biorący udział w projekcie: „ Fundamenty przyszłości – tandemowe warsztaty rodzinne”
Czas trwania konkursu – 01.09.2014 – 31.12.2014

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie uczestniczący w projekcie: „ Fundamenty przyszłości – tandemowe warsztaty rodzinne”.
2. Angażując się w projekt uczniowie startują do wyścigu po atrakcyjne nagrody. 
3. Uczniowie podczas zajęć realizowanych w ramach projektu wykonują prace plastyczne, zdjęcia, prezentacje multimedialne.
4. Za wykonanie najładniejszej pracy plastycznej oraz za zrobienie najładniejszego zdjęcia swojej rodziny przewidziano atrakcyjne nagrody.
5. Główna nagroda w projekcie - za wykonanie najciekawszej i najbardziej zaawansowanej techniczne prezentacji multimedialnej o swojej rodzinie przewidziano nagrody w postaci 2 tabletów marki BLOW whiteTab 7.2'' DUAL CORE. Jeden tablet zostanie przyznany za najlepszą prezentację multimedialną w kategrii klas I-III szkoły podstawowej, drugi w kategorii klas IV  VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum.
6. Nagrody finansowane są ze środków Fundacji Orange w ramach projektu:  „Fundamenty przyszłości – tandemowe warsztaty rodzinne”.
7.  W celu wybrania najlepszych prac, prezentacji, zdjęć zostanie powołane niezależne jury w składzie: Dyrektor Szkoły oraz dwóch nauczycieli uczących w szkole.
8. Udział uczniów w projekcie, a tym samym w konkursie zostanie odnotowany na świadectwie szkolnym.
9. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nagrody zostają  pod opieką Dyrektora Szkoły.

Zachęcamy do udziału i wspólnej zabawy.