Dni wolne od zajęć dydaktycznych

04.09.2023 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego

22.12.2023 r. - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica)

22.12.2023 r. - 01.01.2024 r. - przerwa świąteczno-noworoczna

15.01.2024 r. - 28.01.2024 r. - Ferie zimowe

28.03.2024 r. - 02.04.2024 r. - Przerwa świąteczna

29.04.2024 r - 30.04.2024 r. - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica)

01.05.2024 r. - Święto Pracy

02.05.2024 r. - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica)

03.05.2024 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

14.05.2024 r. - 16.05.2024 r. - Egzamin ósmoklasisty

30.05.2024 r. - Boże Ciało

31.05.2024 r. - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica)

21.06.2024 r. - Zakończenie roku szkolnego

22.06.2024 r. - 31.08.2024 r. - Wakacje