Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.09.2022 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2022 r. - Dzień Edukacji Narodowej - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica)

31.10.2022 r. - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica)

23.12.2022 r. - 01.01.2023 r. - przerwa świąteczno-noworoczna

06.01.2023 r. - Święto Trzech Króli

13.02.2023 r. - 26.02.2023 r. - Ferie zimowe

06.04.2023 r. - 11.04.2023 r. - Przerwa świąteczna

01.05.2023 r. - Święto Pracy

02.05.2023 r. - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica)

03.05.2023 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

04.05.2023 r. - 05.05.2023 r. - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica)

23.05.2023 r. - 25.05.2023 r. - Egzamin ósmoklasisty

08.06.2023 r. - Boże Ciało

09.06.2023 r. - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica)

23.06.2023 r. - Zakończenie roku szkolnego

24.06.2023 r. - 31.08.2023 r. - Wakacje