II FUNDAMENT - warsztaty artystyczne

 Na zajęciach artystycznych uczestnicy projektu wspólnie wykonywali płaskorzeźbę drzewa genealogicznego oraz przestrzenną trójwymiarową rzeźbę drzewa genealogicznego