Rada Rodziców 2023/24

Przewodniczący Szkolnej Rady Rodziców - Agnieszka Markiewicz
Zastępca - Magdalena Banasiak
Sekretarz - Żaneta Dziubak
Skarbnik - Urszula Kraska

adres do korespondencji elektronicznej: rrspusm@gmail.com

Nr konta: 10 8562 0007 0043 8542 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Białogardzie oddział Dygowo