2024-02-11

Sportowe Talenty

Nasza szkoła została zgłoszona do Programu Sportowe Talenty, który jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Fundamentem programu jest koncepcja sprawności fizycznej warunkującej zdrowie (Health Related Fitness), zaś narzędziem pozwalającym na operacjonalizację działań platforma informatyczna SportoweTalenty.pl - udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.

Drogi Uczniu!

Poznaj swoje możliwości! Wspólnie ze swoim nauczycielem sprawdź jaki jesteś dziś. Za rok, po kolejnym badaniu, łatwo sprawdzisz, czy rośniesz w optymalny sposób a Twoja motoryczność rozwija się na miarę Twoich możliwości. A może Twój trening przynosi tak dobre efekty, że poprawa Twych motorycznych osiągnięć przekracza oczekiwania? Nauczyciel wprowadzi wszystkie wyniki do systemu, a Ty będziesz mógł śledzić swoje postępy. Pamiętaj, nie jest najważniejsze czy jesteś lepszy od innych. Ważne jest to, czy jutro będziesz lepszy niż jesteś dziś.

Wyniki Twoich badań zostaną anonimowo udostępnione związkom i klubom sportowym. Jeżeli okaże się, że masz wyjątkowy talent, dysponujesz potencjałem do bycia wybitnym sportowcem, klub będzie mógł skontaktować się z Twoją szkołą i zaproponować Ci trenowanie dyscypliny, w której będziesz naprawdę dobry i w przyszłości będziesz mógł zostać reprezentantem Polski.