2024-02-21

Warsztaty profilaktyczne

W dniach 19-20 lutego odbyły się warsztaty profilaktyczne, w których udział wzięli uczniowie klas 4ab, 5bc oraz 6abc. Uczniowie nabywali wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy fizycznej, słownej, psychicznej i cyberprzemocy, kształtowali umiejętności prawidłowej komunikacji oraz tworzenia  zdrowych relacji między rówieśnikami, a także radzenia sobie z trudnymi emocjami. W czasie warsztatów uczniowie poznali istotę uzależnień behawioralnych w zakresie nowych technologii oraz sposoby zapobiegania tym uzależnieniom. Zajęcia prowadziła pani Joanna Dunajewska z Centrum Edukacji i Profilaktyki „DIALOG” z Krakowa. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizator: pedagog szkolny.