2024-02-23

Godziny "dostępności" nauczycieli

"Godzina dostępności"

Terminy dostępności nauczycieli dla rodziców:

11.09.2023 r. godz. 16.00 – 17.00

09.10.2023 r.  godz. 16.00 – 17.00

13.11.2023 r.  godz. 16.00 – 17.00

18.12.2023 r.  godz. 16.00 – 17.00

08.01.2024 r.  godz. 16.00 – 17.00

05.02.2024 r.  godz. 16.00 – 17.00

11.03.2024 r.  godz. 16.00 – 17.00

08.04.2024 r.  godz. 16.00 – 17.00

13.05.2024 r.  godz. 16.00 – 17.00

03.06.2024 r.  godz. 16.00 – 17.00

W załączniku poniżej znajduje się harmonogram dostępności (konsultacji) nauczycieli dla uczniów.