2024-03-19

Spotkanie profilaktyczne

   12 marca odbyło się spotkanie uczniów klas 7abc z p. Elżbietą Kotus z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu w ramach programu profilaktycznego „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” oraz p. Danielem Kolasińskim - funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Uczniowie zapoznali się z zagrożeniami związanymi z zażywaniem różnych środków odurzających, dowiedzieli się, jaką ponoszą odpowiedzialność prawną od ukończenia 13 roku życia oraz czym jest demoralizacja. Policjant przeprowadził z uczniami rozmowę również na temat przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy, właściwego reagowania na negatywne zachowania rówieśników oraz konsekwencji prawnych negatywnych zachowań.