1960-1970

Rok 1960/61

Kierownikiem szkoły została mianowana p. Jadwiga Seta. Nauka nadal odbywała się w trzech budynkach. Trwała budowa nowej szkoły, której wykonawcą było Terenowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Koszalinie. Termin oddania szkoły do użytku wyznaczono na 1.1X.1961 rok. W trakcie budowy szkoły PZGS zakupywał nowy sprzęt, który był magazynowany w pomieszczeniach strażnicy WOP.

 

 Rok 1961/62

 

15. XI. odbyła się uroczystość oddania do użytku nowej szkoły „Pomnika Tysiąclecia”. Na uroczystość przybył ówczesny Marszałek Sejmu Czesław Wycech, przybyli przedstawiciele: partii, władz wojewódzkich i terenowych, spółdzielców, władz szkolnych i organizacji młodzieżowych. Przybyli także dziennikarze, fotoreporterzy oraz Polskie Radio. Szkole nadano imię Janka Krasickiego.

Uczniowie otrzymali szkołę o jedenastu izbach lekcyjnych, w tym salę gimnastyczną, wyposażoną w nowy sprzęt, pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny.

Oddanie nowej szkoły do użytku miało dla mieszkańców Ustronia Morskiego ogromne znaczenie, a dla uczniów i nauczycieli rozpoczął się nowy okres w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku szkolnym do szkoły uczęszczało 319 uczniów uczących się w 12 oddziałach, pracowało 10 nauczycieli. Funkcję kierownika szkoły pełniła nadal J.Seta. Nowa szkoła, przestrzenne i jasne sale lekcyjne, sala gimnastyczna, nowoczesne wyposażenie, bogactwo pomocy naukowych sprawiły, że szkoła stała się obiektem zainteresowania w województwie. Uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w życiu miejscowości i powiatu, rodzice aktywnie włączyli się w życie szkoły.

Komitet Rodzicielski, którego przewodniczącym był K. Rybka porwał rodziców do czynnej współpracy ze szkołą, co jest kontynuowane do dnia dzisiejszego.

 

Rok 1962/63

 

Szkoła przyjmuje delegację z NRD i delegację radzieckiego garnizonu wojskowego z Bagicza. Rozpoczyna się praca dydaktyczno­-wychowawcza systemem klaso-pracowni.

 

 Rok 1963/64

 

Rada Pedagogiczna jako główne zadanie w pracy szkoły stawia podniesienie wyników nauczania, Wprowadzone zostają lekcje otwarte dla nauczycieli naszej szkoły, a także innych szkół. Decyzją władz szkolnych szkoła zostaje włączona w poczet szkół wiodących.

 

 Rok 1964/65

 

W procesie dydaktyczno-wychowawczym wykorzystuje się wychowanie morskie. 28 września 1964 roku odbywa się na terenie szkoły konferencja dyrektor6w Ośrodków Metodycznych z całej Polski. Uczestniczyli: dyr. Centralnego Ośrodka Metodycznego K. Kuligowska, przedstawiciel Ministerstwa Oświaty W. Janczewski i Kurator A.Prondziński oraz inspektorzy szkolni.

Szkoła gościła delegację nauczycieli radzieckich a uczniowie odwiedzili szkołę radziecką w Bagiczu.

 

 Rok 1965/66

 

Szkoła przyjmuje nauczycieli województwa koszalińskiego. Celem wizyty nauczycieli było zwiedzenie klaso-pracowni i zapoznanie się z pracą szkoły wiodącej. Po raz ostatni absolwentami Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim są uczniowie kI. VII.

 

 Rok 1966/67

 

Powstaje zespól muzyczny. Prowadzone są zajęcia w szkole wieczorowej dla dorosłych. Szkoła przyjmuje delegację górników z PRB w Sosnowcu.

 

 Rok 1967/68

 

Kierownictwo szkoły obejmuje Barbara Sobczyk.

Uczniowie i nauczyciele wpłacili 1. 185 zł. na budowę "Centrum Zdrowia Dziecka". Pieniądze uzyskane zostały z prac społecznych i dobrowolnych składek. Barbara Sobczyk uczestniczy w zlocie nauczycieli w Bałtyckiej Brygadzie WOP w Koszalinie.

 

 Rok 1968/69

 

Nauczyciele, rodzice i młodzież biorą czynny udział w przygotowaniach do wyborów do Sejmu.

 

 Rok 1969/70

 

Z okazji 25-lecia zakończenia wojny odbyło się otwarcie "Izby Pamięci Narodowej". Uczniowie szkoły spotkali się z przedstawicielami władz, wojska i kombatantami.