1980-1990

Rok 1980/81

Wydarzenia społeczno-polityczne w kraju miały ogromny wpływ na pracę szkoły. Wprowadzone zostały wolne soboty, zmniejszono pensum nauczycielskie, zaszły zmiany w Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela.

 

 Rok 1981/82

 

Rok szkolny bardzo trudny. Nauczyciele i rodzice pełni obaw. Brak podręczników, zeszytów, dzienników, brak opału. Wprowadzono reglamentację na sprzedaż wielu towarów. Pomimo trudności nauczyciele swoją postawą i pracą starają się stworzyć normalne warunki nauki. Stan wojenny - wcześniejsze ferie zimowe. Szkoła pracuje zgodnie z wytycznymi MOiW o działaniu placówek oświatowych w okresie stanu wojennego. 8 lutego 1982 roku przybyło z Borowiczek k/Płocka 107 dzieci, ofiar powodzi. Dzieci uczęszczały do tutejszej szkoły, stworzono dla nich trzy dodatkowe oddziały.

 

 Rok 1982/83

 

Pomimo trudności i dolegliwości stanu wojennego zajęcia szkolne przebiegały normalnie.

 

 Rok 1983/84

 

Nadal obowiązuje ustawa o funkcjonowaniu państwa w okresie przezwyciężania kryzysu, ograniczająca uprawnienia Rady Pedagogicznej. Szkoła funkcjonuje normalnie, realizuje wszystkie założenia planu pracy szkoły.

 

 Rok 1984/85 

 

Rozpoczęto rozbudowę szkoły. ZPW "Tomtex' z Tomaszowa Maz. nawiazują umowę o organizacji kolonii letnich i inwestuje w rozbudowie szkoły.

 

Rok 1985/86

 

Funkcję dyrektora szkoły obejmuje E. Koźmiński. Mimo trwającej rozbudowy, której skutki były odczuwalne w codziennej pracy, był to udany rok szkolny. Szkoła odniosła wiele sukcesów w różnych dziedzinach. Wprowadzono egzamin końcowy klas VII.

 

 Rok 1986/87

 

Rok wytężonej pracy, której skutki widoczne były w sukcesach szkoły, uczniów i nauczycieli.

 

 Rok 1987/88

 

W ramach SKS uczniowie klas IV rozpoczęli naukę pływania na basenie w Podczelu. Podjęte działania będą kontynuowane w latach następnych. Harcerze uczestniczą w Zlocie Chorągwi.

 

 Rok 1988/89

 

Zakończono rozbudowę szkoły. Dobudowano I piętro (4 sale lek., pełno wymiarową salę gimnastyczną z zapleczem, stołówkę, kuchnię, bibliotekę i gabinet lekarski).

 

 Rok 1989/90

 

Wprowadzono lekcje języka niemieckiego i angielskiego w formie zajęć nadobowiązkowych.

Samorząd Uczniowski rozpoczął wydawanie gazetki 'Wiadomości spod ławki', później kontynuowane to jest jako gazetka „Wymyk". Funkcję z-cy dyrektora obejmuje R. Sierocka.