Październik

6 października

W ramach wychowania ekologicznego uczniowie klas VI poszli szlakiem ustrońskich dębów.

 

8 października

 

Pierwszy Dzień Otwarty - rodzice mieli możliwość spotkania się ze wszystkimi nauczycielami, porozmawiać o sukcesach i porażkach swoich dzieci, uzyskać wskazówki do dalszej pracy swoich pociech.

 

9 października

 

Reprezentacja naszych uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum brała udział w Mistrzostwach Powiatu w Biegach Sztafetowych, które odbyły się w Kołobrzegu. Wyniki w dziale "Sport w szkole".

 

10 października

 

Uczniowie klasy II A gimnazjum pojechali na wycieczkę rowerową do Gąsek.

 

11 października

 

Klasy I i II gimnazjum pojechały do teatru w Koszalinie na spektakl "Dziady".

 

12 października

 

Pierwszoklasiści (ze szkoły podstawowej i gimnazjum) zostali dzisiaj uroczyście pasowani na ucznia. W obecności nauczycieli, uczniów, rodziców i zaproszonych gości złożyli ślubowanie.

 

Ja, uczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim ślubuję:

 

Będę starał się być dobrym i uczciwym.

 

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.

 

Będę szanował swoich nauczycieli, rodziców i przełożonych.

 

Będę uczył się tego co piękne.

 

Będę kochał swoją Ojczyznę.

 

 

 

My, uczniowie Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim ślubujemy: 

 

Dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. 

 

Przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności.

 

Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje naszych nauczycieli, wychowawców i rodziców.

 

Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym.

 

Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek.

 

Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny.

 

Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe.

 

W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu.

 

 

 

Były również życzenia, podziękowania i nagrody dla nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

16 października

 

Uczniowie klas I - III uczestniczyli w programie profilaktycznym "Kolczasta przyjaźń".

 

18 października

 

Uczestniczyliśmy w koncercie "Elektronika w muzyce".

 

15 uczniów szkoły podstawowej brało udział w konkursie z języka polskiego - Multitest 2007

 

19 października

 

Uczniowie szkoły podstawowej brali udział w konkursie matematycznym - Multitest 2007. Dzięki wytężonej pracy koła dziennikarskiego ukazał się pierwszy numer szkolnej gazetki.

 

20 października

 

W dniach 19 - 21 października pani Agnieszka Porożyńska i Angelina Kula uczestniczą w warsztatach dla samorządów szkolnych w ramach projektu "Aktywny obywatel" realizowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. Szkolenie odbywa się w Warszawie.

 

Ze względu na dużą liczbę chętnych chcących brać udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr", w dniu dzisiejszym odbyły się szkolne eliminacje do tego konkursu. Juz w poniedziałek okaże się, kto będzie reprezentował naszą szkołę 26 października!

 

22 października

 

Dzisiaj odbył się Multitest z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjum.

 

W ramach programu profilaktycznego uczniowie klas IV - VI i I - III gimnazjum wzięli udział w spektaklu przygotowanym przez Teatr Edukacyjny.

 

23 października

 

I znowu Multitest 2007 - tym razem konkurs z języka niemieckiego dla uczniów szkoły podstawowej.

 

Uczniowie klas III gimnazjum zmierzyli się z zadaniami egzaminu próbnego części matematyczno - przyrodniczej.

 

25 października

 

Dziesiątka najlepszych informatyków z gimnazjum przystąpiła do rozwiązywania zadań II Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr".

 

26 października

 

Uczniowie klas VI przystąpili do sprawdzianu próbnego.

 

Jedenastu zwycięzców szkolnych eliminacji wzięło udział w II edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr" dla uczniów szkoły podstawowej.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej wraz z kołem ekologicznym byli dzisiaj na cmentarzu, aby zapalić świeczki na grobach naszych uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Wykonali również prace porządkowe przed Dniem Zmarłych.

 

27 października

 

Chętni uczniowie przystąpili dzisiaj do egzaminu na kartę rowerowa i motorowerową.

 

29 października

 

Uczniowie klas II i III uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszką z wydziału ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Spotkanie dotyczyło ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz odpowiedzialności prawnej młodzieży za wykroczenia.

 

 

 

Iga Supińska, Katarzyna Iwańczyk, Angelika Bartczak i Karolina Ogon zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie "Wiedza' w ramach projektu internetowego "Owoc" organizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Gratulacje!

 

30 października

 

Uczniowie klas trzecich gimnazjum przystąpili do części humanistycznej egzaminu próbnego.