2017-09-15

Składki członkowskie UKS "Sokół"

Składki członkowskie powinny być uiszczane przez wszystkich członków klubu regularnie, w przypadku sekcji pływackiej składka roczna za rok szkolny 2017/2018 wynosi 300 złotych - płatna w trzech ratach po 100 złotych – do 31.10.2017 r., do 31.01.2018 r. i do 30.04.2018 r., członkowie pozostałych sekcji klubu - składka 5 złotych do 30.09.2017 r. 

Dane do wpłaty:
Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"
ul. Wojska Polskiego 8
78 - 111 Ustronie Morskie
nr rach. bankowego: 86 8562 0007 0043 3475 2000 0020
w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz nr raty (np. rata 1 lub rata 2 lub rata 3)