2014-09-01

Witaj szkoło!

Na powitaniu nowego roku szkolnego 2014/2015 oprócz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły obecni byli także rodzice i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Alicja Bartczak.
Po komendzie Baczność, zostały wprowadzone sztandary obu szkół, po czym zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Następnie głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska, która powitała wszystkich ciepłymi słowami. Przypomniała także zebranym, że 1 września 2014 roku to 75 rocznica wybuchu II wojny światowej.
Po jej wystąpieniu słowa do uczniów skierowali także Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz i Proboszcz naszej parafii ksiądz Jerzy Lubiński.
Uczniowie klas I szkoły podstawowej i gimnazjum złożyli uroczyste ślubowania, zobowiązując się do pilnej nauki, godnego zachowania i dbania o dobre imię naszej szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół dokonała pasowania na uczniów, tym samym oficjalnie przyjmując pierwszoklasistów – sześcio i siedmiolatków - do społeczności szkolnej. Następnie uczniowie rozeszli się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

Przed nami kolejny rok nauki, czas na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, umożliwiający rozwijanie własnych zainteresowań oraz nowych pasji.