2014-09-05

Stypendium szkolne 2014

Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustronie Morskie w formie stypendium szkolnego na rok szkolny  2014/2015  upływa z  dniem  15  września  2014 r.

Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  - jest to kwota  456,00 zł  (netto).

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim.
Bliższych informacji udzielają Pracownicy Socjalni GOPS
Tel. (94) 35-14-177