2014-09-15

Fundamenty przyszłości

Od początku roku szkolnego do końca grudnia 2014r. będzie realizowany w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim projekt : "Fundamenty przyszłości - tandemowe warsztaty rodzinne".
Projekt skierowany jest do 50 uczniów Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim oraz ich rodzin (5 grup, średnio 10 tandemów 2 osobowych w jednej grupie). Projekt wywodzi się z idei utworzenia TANDEMÓW: uczeń wraz z rodzicem, dziadkiem itp. Każdy z nich stanowić będzie odrębną jakość, wspólnie zaś stworzą nową całość przy realizacji poszczególnych zadań projektowych. Dzieci będą uczyły rodziców nowych technologii, zaś rodzice czy dziadkowie będą źródłem wiedzy o historii rodziny czy społeczności lokalnej.
Takie podejście do projektu to również sposób na międzypokoleniowy dialog.
Projekt zbudowany jest na pięciu FUNDAMENTACH:
I FUNDAMENT - warsztaty z historii społeczności lokalnej (prowadzący warsztaty – p. Lidia Koźmińska, p. Agnieszka Krahl, p. Hanna Caban).
Każdy z tandemów ma za zadanie zgłębić wiedzę o swej rodzinie i regionie.
II FUNDAMENT - warsztaty artystyczne (prowadzący  zajęcia – p. Danuta Lewosińska, p. Sylwia Budna).  
Każda z par przedstawi własną wizję drzewa genealogicznego, herbu czy rodzinnych portretów.
III FUNDAMENT - warsztaty fotograficzne (prowadząca zajęcia p. Małgorzata Niewiarowska)
Obiektyw jako niemy świadek rodziny i ważnych miejsc.
IV FUNDAMENT- gry terenowe w oparciu o lokalne zasoby kulturowe (prowadzący – pracownik fundacji)
V FUNDAMENT - warsztaty multimedialne (prowadząca – p. Agnieszka Socha).
Szkolenie z zakresu tworzenia nowoczesnych prezentacji multimedialnych.

Projekt umożliwi wszystkim uczestnikom aktywny w nich udział. Projekt zwieńczy uroczystość wraz z pokazem najciekawszych prezentacji, zdjęć i prac.

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie.