2014-09-19

Ogólnopolski program ,,Mały Mistrz"

Od 1 września 2014 roku nasi uczniowie trzech klas pierwszych szkoły podstawowej realizują ogólnopolski program ,,Mały Mistrz” w ramach zajęć ruchowych edukacji wczesnoszkolnej. Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych i podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków oraz postaw sportowych, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia. Docelowo program w kolejnych latach szkolnych ma objąć wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej. W ramach programu szkoła otrzymała zestaw sprzętu sportowego i materiały dydaktyczne. Formuła ,,Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania ich o dziedziny pokrewne: lekkoatleta, rowerzysta – turysta, gimnastyk – tancerz, saneczkarz – narciarz – łyżwiarz, pływak – wodniak, piłkarz. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za co nagradzany będzie odpowiednią odznaką. Zdobywca kompletu sprawności otrzyma tytuł ,,Małego Mistrza”. Program opiera się na współpracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielem wychowania fizycznego, którzy wspólnie mają dostosować zajęcia w klasach I – III do nowej podstawy programowej, monitorować stan zdrowia, rozwój fizyczny i sprawność fizyczną uczniów oraz zintegrować zajęcia ruchowe z innymi zadaniami edukacyjnymi.