2014-09-22

Słoneczne „Sprzątanie świata”

„Sprzątanie świata” to społeczna kampania ekologiczna, która inspiruje i stymuluje społeczności ze wszystkich zakątków naszego globu do działań mających na celu zachowanie czystości oraz utrzymanie dobrego  stanu środowiska naturalnego. Na świecie akcja odbywa się po raz 21, kolejne roczniki uczniów naszej szkoły biorą w niej udział od początku jej trwania. W tym roku hasło kampanii brzmi „Turysto! Szanuj środowisko!”, akcja promuje nieśmiecenie, odkrywanie lasów i odpowiedzialną turystykę. Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła uczniom naszej szkoły, którzy przy wsparciu Urzędu Gminy i GOSiR-u, porządkowali park, teren nad rzeczką Czerwoną oraz plażę.