2014-09-26

Wybory do Samorządów Uczniowskich szkoły podstawowej

 W dniu 24 września 2014r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim odbyły się wybory do Samorządów Uczniowskich. W tym roku do wyborów stanęło 11 kandydatów z klas I - III i 14 z klas IV - VI. Wybory poprzedzone były, organizowaną przez każdą klasę, kampanią wyborczą.

W wyniku tajnego głosowania, wybrano nowych członków  zarządu SU klas I - III:
Kaja Sola, uczennica klasy III b – przewodnicząca,
Anastazja Olejnik, uczennica klasy II b – zastępca,
Mateusz Olejnik, uczeń klasy III a – skarbnik,
Damian Kubiak, uczeń klasy III a – członek zarządu.
Opiekunem Małego Samorządu jest p. Danuta Lewosińska.

W klasach IV - VI swoje głosy oddało łącznie 84 uczniów. Każdy z głosujących miał prawo wskazać trzech swoich faworytów, którzy  jego zdaniem mogliby pełnić istotną rolę w kształtowaniu wizerunku naszej szkoły. Na kandydatów oddano 198 ważnych głosów, które nie wskazały ostatecznie przewodniczącego, zastępcy ani skarbnika. Powodem takiego stanu rzeczy, było uzyskanie przez trzech kandydatów takiej samej liczby głosów. Wybór Zarządu SU nastąpił na pierwszym w tym roku spotkaniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 26 września 2014r.

Funkcję przewodniczącego pełnić będzie Martyna Nowak, zastępcy - Antoni Szklarski. Skarbnikiem została Marta Walkowiak. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015 będzie p. Sylwia Budna.

Gratulujemy nowowybranym władzom SU i... zapraszamy do pracy!!!