2014-10-08

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że dni 13 i 14 października (poniedziałek i wtorek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.