2014-10-15

Podsumowanie projektu Eduscience

 Dyrektor szkoły – p.Mariola Ostrowska oraz nauczyciele uczestniczący w projekcie Eduscience – p.Grażyna Dymańska, p.Katarzyna Skrzypkowiak, p.Anna Dziewiałtowicz uczestniczyli w Konferencji Wojewódzkiej CYFROWA SZKOŁA – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA EDUKACJI w projekcie EDUSCIENCE.
Nasza szkoła podstawowa przez dwa lata brała udział w projekcie – jako jedna spośród 250 szkół z całej Polski, 126 szkół podstawowych w Polsce i czterech z województwa zachodniopomorskiego.
Twórcy projektu przedstawili zalety korzystania z platformy EDUSCIENCE, podkreślając, że produkty Projektu, w tym narzędzia i zasoby znajdujące się na platformie i portalu są dostępne od września 2014 roku dla wszystkich szkół w Polsce. Wszystkie szkoły w Polsce mogą także skorzystać z bezpłatnych wycieczek edukacyjnych, wziąć udział w lekcjach online prowadzonych przez dydaktyków EDUSCIENCE i transmisjach, m.in. z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund  na Spitsbergenie. Od września 2014 roku rozpoczął się bowiem etap upowszechniania Projektu EDUSCIENCE.
Podczas spotkania Pani Dyrektor odebrała złoty certyfikat „Lidera Innowacyjnej Edukacji” przyznany naszej gminie. Dopełnieniem konferencji był wykład Colina Rose’a „Cyfrowa Szkoła a strategie uczenia się”.