2014-10-17

Lekcja biologii z ichtiologiem

17 października klasa I A gimnazjum wzięła udział w „Lekcji biologii z ichtiologiem” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka. Zajęcia prowadziła dr inż. Dorota Pawlos, która w ciekawy sposób opowiadała o różnych gatunkach ryb, ich budowie, sposobie żerowania i rozmnażania. W przedstawionej prezentacji poruszona została także tematyka dotycząca ekologii morza.