2014-10-22

Współpraca bibliotek

W czerwcu 2014 r. biblioteka szkolna nawiązała współpracę z Biblioteką Publiczną w ramach Programu Biblioteki Narodowej dotyczącego zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów).
Celem współpracy jest wspieranie (w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych) dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowanie postaw i nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury.
W ramach porozumienia  z dyrekcją Biblioteki Publicznej biblioteka szkolna, po uzgodnieniu z polonistami, wystosowała zapotrzebowanie na zakup nowości książkowych (w większości są to lektury dla uczniów klas szóstych i gimnazjalistów).
Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim uzyskała dotację finansową na zakup książek i tym sposobem, 22 października 2014 r., otrzymaliśmy w depozyt książki w liczbie 90 woluminów najbardziej potrzebnych tytułów lektur.
Bardzo dziękujemy.