2014-10-26

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

„Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” – to hasło przewodnie tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Karier, organizowanego w dniach 20-26 października dla uczniów klas III gimnazjum. Przedstawiciele uczniów, wychowawcy i pedagog szkolna wzięli udział w konferencji „Od szkoły do kariery”, podczas której mówiono o zawodach przyszłości na lokalnym rynku pracy, o modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce i wspieraniu zatrudnienia ludzi młodych. Przedstawiciel pracodawców, dyrektor generalny hotelu Aquarius, opowiedział o zatrudnieniu młodzieży z punktu widzenia pracodawcy, przeprowadził też symulację rozmowy kwalifikacyjnej. W kolejnym dniu doradca zawodowy przeprowadził zajęcia, badające predyspozycje zawodowe i przygotowujące do wejścia na rynek pracy. Uczniowie wzięli też udział w warsztatach „Jak radzić sobie ze stresem”. W piątek 24 października w Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu odbyła się giełda zawodów, kierowana do gimnazjalistów. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką poszczególnych zawodów, porozmawiać z nauczycielami danych zawodów oraz uczniami zdobywającymi już doświadczenie i poćwiczyć pod ich okiem, sprawdzić swoje umiejętności, odkryć talenty. Część naszych trzecioklasistów ma już wizję tego, co chce robić w przyszłości i dokonuje tego wyboru świadomie, licząc się z możliwościami, zarówno własnymi, jak i rynku pracy. Innym pomóc w wyborze mogą spotkania z doradcami zawodowymi, takie jak te, które odbywały się podczas Tygodnia Kariery.