2014-10-29

Na szczęście to tylko ćwiczenia

 Wtorek 28 października 2014r. godzina 10.00. W Zespole Szkół w Ustroniu Morskim rozlega się nagle głośny sygnał dźwiękowy. To alarm wzywający wszystkich do opuszczenia budynku. Na szczęście był to tylko sprawdzian naszej wiedzy i umiejętności reagowania w sytuacjach zagrażających życiu.
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie sprawności organizacji i warunków ewakuacji, ale przede wszystkim w myśl hasła „praktyka czyni mistrza” - przypomnienie wszystkim procedur, dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Uczniowie i nauczyciele, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły. Wszyscy w spokoju i bez paniki wykonali zadanie próbnej ewakuacji, a dyrektor szkoły po przyjęciu raportu dotyczącego stanu obecności uczniów i przebiegu ewakuacji, odwołała alarm.
Choć przeprowadzone ćwiczenia wypadły bardzo dobrze, mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli wykorzystywać zdobytych w tym dniu umiejętności.