2014-11-13

Pierwsza próba przed egzaminem

Uczniowie klas trzecich zmierzyli się z testami sprawdzającymi wiedzę z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języka obcego. Egzamin próbny jest przygotowaniem do opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną testów gimnazjalnych, które odbędą się w dniach 21 – 23 kwietnia 2015. Analiza wyników pozwoli stwierdzić, które zagadnienia trzeba jeszcze powtórzyć i jakie umiejętności warto doskonalić; trzecioklasiści mają jeszcze kilka miesięcy na to, by jak najlepiej przygotować się do tego ważnego egzaminu.