2014-11-13

Warsztaty animacyjno - plastyczne

Na przełomie października i listopada w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej realizowany był projekt współpracy między Gminnym Ośrodkiem Kultury a naszą szkołą. Projekt odbywał się w formie warsztatów animacyjno - plastycznych z zakresu zajęć plastycznych dla najmłodszych z elementami edukacji wczesnoszkolnej.
W trakcie projektu uczniowie klas I – III wykonywali prace posługując się różnymi technikami i narzędziami plastycznymi. W trakcie zajęć zadaniem dzieci było min: dokończenie i narysowanie znanej bajki według własnego pomysłu, wykonanie projektu bajkowego miasta, narysowanie portretu koleżanki lub kolegi z klasy.
Dzieci poprzez pracę indywidualną lub pracę w grupie wdrażały się do odpowiedzialności za efekt końcowy wykonanego zadania pod względem estetycznym.