2021-05-25

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego składał się - jak co roku - z dwóch części. W pierwszej uczniowie mieli do rozwiązania test, składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Ósmoklasiści musieli zmierzyć się m.in. z interpretacją fragmentów „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza oraz tekstem poświęconym filozofii pt. „Przyjaciel mądrości", mieli też zredagować zaproszenie na spotkanie z cyklu: Poznajemy filozofię.   W drugiej części do wyboru były dwa tematy: „Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie" i „Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się do Twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której bohaterowi temu przyznano tytuł Przyjaciela Mądrości". W obu przypadkach uczniowie musieli wykazać się znajomością lektur obowiązkowych.