2014-05-14

Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczego Hufca Pracy

19.05.2014r. o godz. 17.00 w sali nr 11 gimnazjum odbędzie się spotkanie przedstawicieli OHP w Kołobrzegu z rodzicami i uczniami zainteresowanymi kształceniem się w w/w placówce.