2020-10-11

Maseczki w szkole

 W związku z wprowadzeniem dnia 10.10.2020r. żółtej strefy na terenie całego kraju, całą społeczność szkolną obowiązują następujące zasady reżimu sanitarnego:

1. obowiązek noszenia maseczki w drodze do i ze szkoły,

2. obowiązek noszenia maseczki na terenie szkoły, podczas przerw i korzystania z przestrzeni wspólnych,

3. obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły i w czasie przerw międzylekcyjnych,

4. obowiązek przebywania uczniów w wydzielonych dla nich strefach,

5. obowiązek zachowania dystansu między uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły,

6. całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób trzecich.

W związku z powyższym proszę Rodziców o wyposażenie swoich dzieci w maseczki i przypomnienie o zasadności ich noszenia.