2021-03-09

Próbny egzamin ósmoklasisty

 Uczniowie klas ósmych wezmą udział w egzaminie próbnym z języka polskiego, matematyki i języka obcego zgodnie z następującym harmonogramem:

17 marca (środa), godz. 9.00 – język polski
18 marca (czwartek), godz. 9.00 – matematyka
19 marca (piątek), godz. 9.00 – języki obce nowożytne.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie i ich rodzice mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać: 

• informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 

• przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów 

• arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat 

• arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r. 

• osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych 

• filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.