2019-10-21

Składki członkowskie - UKS "Sokół"

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół" przypomina członkom stowarzyszenia o systematycznym uiszczaniu składek członkowskich.

 

Wysokość składki członkowskiej wynosi:

- dla sekcji pływackiej 400 złotych + 25 złotych koszt ubezpieczenia za rok szkolny 2019/2020 (płatność w czterech ratach: pierwsza w wysokości 125 złotych do 15 października, druga do 15 grudnia, trzecia do 15 lutego, czwarta do 15 kwietnia w wysokości 100 złotych)

- dla dzieci z zerówki, z I i II klasy uczęszczających jeden raz w tygodniu na zajęcia z pływania 300 złotych + 25 złotych koszt ubezpieczenia za rok 2019/2020 (płatność w trzech ratach: pierwsza w wysokości 125 złotych do 15 października, druga do 15 grudnia, trzecia do 15 lutego w wysokości 100 złotych)

- dla pozostałych sekcji 5 złotych + 25 złotych koszt ubezpieczenia za rok szkolny 2018/2019 (płatność jednorazowa do 15 października)

- członkowie zwyczajni klubu - 5 zł za rok szkolny 2019/2020

 

Dane do wpłaty:

Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"

ul. Wojska Polskiego 8

78 - 111 Ustronie Morskie

nr rach. bankowego: 86 8562 0007 0043 3475 2000 0020

w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz numer raty (np. rata 1, rata 2, rata 3 lub rata 4).