2019-04-19

Strajk szkolny

W dniach od 8 do 26 kwietnia w ponad 15 tys. szkół i placówek oświatowych w Polsce trwała akcja protestacyjna. W gronie ponad 500 tys. strajkujących nauczycieli znaleźli się też nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim. 

Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymały żądania zgłoszone w ramach sporów zbiorowych wszczętych w styczniu i lutym 2019 r., tj. wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi o 1000 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. 

Strajk nie przyniósł oczekiwanego efektu i został zawieszony, ale nie zakończony. Zwrócił uwagę opinii publicznej na poważny kryzys, który dotknął edukację publiczną, na zmniejszające się nakłady finansowe z budżetu państwa, na dramatycznie źle przygotowaną i przeprowadzoną reformę oświaty, na fatalne podstawy programowe, na rosnące zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne coraz większej grupy uczniów, na ryzyko kumulacji podwójnego rocznika w liceach i technikach. 

Prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział: „Dziś zawieszamy strajk, ale walka trwa i będzie trwała do skutku”.