2016-09-09

Ogłoszenie GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje, że wnioski wraz z wymaganą dokumentacją dotyczącą dożywiania dzieci w szkole od 19 września 2016r. należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Ustroniu Morskim do dnia 14.09.2016r.
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  771,00 zł.